ПРАКТИКИ

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Юридичний консалтинг топ-менеджменту та працівників; консалтинг з питань оподаткування; розробка та експертна оцінка договорів; підготовка юридичних висновків;  досудове врегулювання спорів; представництво інтересів у державних органах та судах; юридичний супровід окремих проектів.

Перейти
ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

Захист клієнта на всіх стадіях кримінального провадження. Захист інтересів під час  проведення слідчих (розшукових) дій. Розробка стратегії та тактики захисту. Збір та подача доказів.

Перейти
ПРАКТИКА В АДМІНІСТРАТИВНИХ, ГОСПОДАРСЬКИХ, ЦИВІЛЬНИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ СПРАВАХ

Підготовка та подання заяв, скарг, запитів, звернень та інших процесуальних документів. Представництво інтересів в судах всіх інстанцій. Збір та подання доказів відповідно до вимог законодавства.

Перейти
ПРАКТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА НА ЧИСТЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ДОВКІЛЛЯ

Надання консультацій та представництво інтересів у сфері екологічного, санітарно-епідеміологічного законодавства щодо порушення прав на безпечні умови життя, здоров’я та довкілля. Моніторинг діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог екологічного та санітарно-епідеміологічного законодавства;

Перейти
Юридична практика в сфері містобудування
Консультування з питань містобудівної діяльності, роз’яснення вимог законодавства, порядку отримання вихідних даних для проектування об’єкта будівництва, дозвільної документації на будівництво, механізмів інвестування та фінансування будівництва, залучення коштів інвесторів у будівництво житла;


Перейти