Прес-центр

Буква закону
18 червня 2021, 06:00
Затверджено «Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки»

Серед іншого, відповідний указ №231/2021 від 11.06.2021 президента України Володимира Зеленського передбачає вдосконалення інституту адвокатури.

Так, в документі зазначено основні проблеми, які зумовлюють необхідність подальшого удосконалення системи адвокатури в Україні. Серед них:

 • функціональна недосконалість;
 • складність порядку доступу до адвокатської діяльності;
 • недостатня ефективність механізмів захисту прав адвокатів.

Відтак, з метою запровадження системного підходу до розв'язання зазначених проблем, Стратегія передбачає запровадження наступних змін:

 • посилення гарантій адвокатської діяльності, її видів і професійних прав адвокатів, удосконалення самоврядності адвокатури;
 • розширення можливостей доступу до державних реєстрів та баз даних при здійсненні адвокатської діяльності;
 • конкретизацію підстав, процедур притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та порядку оскарження рішення про притягнення до такої відповідальності;
 • запровадження інституту спрощеного дисциплінарного провадження;
 • удосконалення порядку розгляду скарг на дії адвоката;
 • перегляд вимог щодо набуття права на зайняття адвокатською діяльністю, запровадження прозорої процедури проведення єдиного кваліфікаційного іспиту, стажування кандидатів, порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України.

Також, передбачається системне удосконалення наступних положень:

 • організаційно-правових форм здійснення адвокатської діяльності та засад діяльності органів адвокатського самоврядування;
 • удосконалення професійних стандартів діяльності адвоката;
 • порядку та умов залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги;
 • статусу помічника адвоката;
 • порядку захисту прав адвоката під час здійснення професійної діяльності.

Очікується, що результатом реалізації «Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки» стане ефективне функціонування системи судоустрою нашої країни, подальше впровадження принципу верховенства права, забезпечення незалежності інститутів правосуддя від будь-якого політичного впливу та їх підзвітність суспільству, продовження впровадження міжнародних стандартів і кращих практик Ради Європи та Європейського Союзу. Як положення документу реалізовуватимуться на практиці – побачимо з часом.

Поділитися