Прес-центр

Буква закону
21 липня 2021, 06:00
В Україні запроваджено Всеукраїнський День відповідальності людини

Таку ініціативу підтримала Верховна Рада України, коли ухвалила 16 липня 2021 року відповідну постанову № 5286.

Оскільки XXI століття є часом викликів для України та світу в цілому, зокрема, у контексті досягнення цілей сталого розвитку, лише за умови усвідомлення персональної відповідальності кожного громадянина перед суспільством та самим собою можливі позитивні зміни.

Запровадження Всеукраїнського Дня відповідальності людини нагадуватиме кожному українцю про вищезгадану складову успіху сталого розвитку, вшанує пам’ять про видатного українця, який безпосередньо долучився до творення української державності, – Богдана Дмитровича Гаврилишина та поширить його «Декларацію відповідальності людини».

Саме у цьому змістовному документі у 15 пунктах висвітлюються різні рівні відповідальності, які можуть стати путівниками до більш демократичного, інклюзивного та ефективного суспільства з точки зору гуманістичних цінностей:

 1. Говори правду, будь чесним, дій згідно з моральними та етичними принципами.
 2. Підтримуй своє здоров’я у якнайкращому стані, щоб не обтяжувати суспільство витратами на твоє лікування.
 3. Вчися, розвивай свої таланти, здібності, уміння протягом усього життя, щоб бути корисною частиною суспільства.
 4. Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе.
 5. Будь вільною людиною, тобто будь сам суддею того, що є правда, а що ні, що є добре, а що зле. Водночас продовжуй випробовувати свій розсудок, щоб впевнитись, що він відповідає моральним та етичним принципам.
 6. Прагни до гармонії між особистим, професійним та соціальним життям, будучи частиною громади.
 7. У прагненні реалізації своїх прав, не обмежуй прав інших членів суспільства.
 8. Вирішуй якнайбільше проблем та питань на індивідуальному, сімейному, громадському рівнях, щоб полегшити тягар та зменшити витрати на управління.
 9. Обов’язки людини до сім’ї:
  • Бережи культурну спадщину своїх предків.
  • Стався до батьків з любов’ю та повагою, за потреби допомагай їм.
  • Стався до братів та сестер як до кращих друзів.
 10. Батьків до дітей:
  • Люби своїх дітей, виховуй в них етичні та моральні цінності.
  • Сприяй їхній освіті та розвитку їхніх талантів та особистостей, виховуй їх як вільних людей.
 11. До суспільства:
  • Допомагай суспільству бути ефективним у наданні таких послуг, як початкова освіта, охорона здоров’я, соціальні послуги.
  • Сприяй добробуту усіх членів суспільства.
  • Зберігаючи свою ідентичність, будь свідомою частиною усієї світової спільноти.
 12. До довкілля:
  • Економно та розумно використовуй всі ресурси, уникай забруднення біосфери. Допомагай зберегти біологічне та зоологічне різноманіття.
 13. До країни:
  • Будь законослухняним;
  • Допомагай своїй країні в рамках власних можливостей підтримувати пріоритет загального блага: повної політичної свободи, адекватного рівня економічного добробуту для усього населення, соціальної справедливості, здорового довкілля.
 14. До майбутніх поколінь:
  • Залиш навколишнє середовище у кращому стані, ніж отримав: зі збільшеним культурним спадком, цінностями, щоб уможливити майбутні покоління бути більш ефективним у політичній, економічній, соціальній, культурній сферах суспільства.
 15. До світу:
  • Будь толерантними та стався з повагою до всіх рас, етнічних груп, релігій, мов, звичаїв.
  • Вивчай різні мови та хоча б базові речі про інші цивілізації.
  • Сприяй розумінню різних культур, їхніх цінностей для мирної співпраці та чесної торгівлі.

Щороку Всеукраїнський День відповідальності людини відзначатимуть 19 жовтня – у День народження Богдана Дмитровича Гаврилишина.

Поділитися