Прес-центр

Буква закону
19 листопада 2021, 06:00
В Україні ухвалено закон про медіацію

Відповідний законопроєкт «Про медіацію» (№ 3504 від 19 травня 2020 року) був внесений Кабінетом Міністрів України з метою імплементації положень Конвенції ООН про Міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації («Сінгапурська конвенція про медіацію»), підписаної міністром юстиції України 7 серпня 2019 року. У першому читанні законопроєкт було підтримано ще в липні 2020 року.

Згідно з текстом документу, його основною метою є подолання проблеми перевантаженості судів та розширення інструментів позасудового врегулювання спорів шляхом закріплення на законодавчому рівні можливості проведення процедури медіації, яка полягатиме у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту (спору) шляхом переговорів між його сторонами за участю медіатора.

Слід зауважити, що процедура медіації може застосовуватися:

  • у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах;
  • у кримінальних провадженнях під час укладення угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим;
  • в інших сферах суспільних відносин.

Також, процедура медіації може проводитися до звернення до суду або під час досудового розслідування чи судового провадження. При цьому, це не впливатиме на строк позовної давності.

Згідно з текстом документу, процедура медіації не проводитиметься у спорах, які впливають чи можуть вплинути на права та законні інтереси третіх осіб, які не є учасниками зазначеного конфлікту. Крім того, вона має проводитися за взаємною згодою сторін.

Таким чином, законопроєктом передбачається визначити правові засади та порядок проведення медіації в Україні:

  • врегулювати статус медіатора;
  • визначити права та обов’язки медіатора і сторін медіації;
  • визначити вимоги до договору про медіацію та до угоди про врегулювання конфлікту (спору) за результатами медіації тощо.

Крім того, прикінцевими та перехідними положеннями законопроєкту пропонується внести зміни до окремих положень процесуальних кодексів. Зокрема, планується встановити, що під час підготовчого засідання суд з’ясовує бажання сторін провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації. Крім того, провадження у справі може бути зупинене судом у разі звернення обох сторін з відповідним клопотанням у зв’язку з проведенням медіації – на час проведення процедури, але не більше ніж на тридцять днів з дня винесення відповідної ухвали судом.

Поділитися