Прес-центр

Огляд законодавства
08 липня 2021, 06:00
В Україні розпочинається реформа містобудування

Верховна Рада України прийняла відповідний законопроєкт № 5655 у першому читанні, який має забезпечити реалізацію реформи державного регулювання у сфері містобудівної діяльності.

Передбачається удосконалення питань, пов’язаних з розробкою проєктної документації на будівництво об’єкта та її експертизою:

 • врегульовуються питання внесення проєктної документації на будівництва об’єкта та відомостей про неї до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
 • запроваджується перевірка проєктної документації на будівництво об’єкта та відомостей про неї на їх повноту, відповідність формату, логічність та достовірність автоматично програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
 • розширюється перелік даних, які перевіряються під час експертизи проєктної документації на будівництво об’єкта (наприклад, додатково буде перевірятися відповідність намірів забудови цільовому призначенню земельної ділянки; наявність/відсутність в об’єкта статусу пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини);
 • експертні організації, які здійснюватимуть експертизу проєктної документації на будівництво об’єкта, підлягатимуть реєстрації та обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності.

Крім того, запроваджується державна реєстрація у сфері містобудівної діяльності, що стосується:

 • права на виконання підготовчих та будівельних робіт;
 • зміни у відомостях про таке право, зупинення, поновлення, припинення права на виконання підготовчих та будівельних робіт;
 • завершення підготовчих робіт з демонтажу (знесення) об’єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди);
 • прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

При цьому значно розширюється перелік адміністративних послуг, пов’язаний з отриманням права на виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які надаються автоматично з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Разом з тим, скасовується отримання документів дозвільного характеру для отримання права на будівництво та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Повноваження у сфері державної реєстрації покладаються на державних реєстраторів у сфері містобудівної діяльності:

 1. Нотаріусів.
 2. Посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, Київської, Севастопольської міської, районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, на яких покладено повноваження державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.
 3. Посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань містобудівного контролю – щодо об’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про державну таємницю», а також стосовно реєстраційних дій, щодо яких прийнято рішення за наслідками адміністративного оскарження.

Також, встановлюється розмежування повноважень органів містобудівного контролю та містобудівного нагляду. Новизною законопроєкту є застосування принципу альтернативності вибору, за яким замовник будівництва щодо низки об’єктів будівництва вправі сам обирати орган з містобудівного контролю. Крім того, йдеться про розширення переліку інформації, яка накопичується у Реєстрі будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а також розширення переліку документів та дій, які створюються та вчиняються з використанням такого Реєстру. Серед іншого, в нього будуть вноситися відомості про містобудівний контроль. Також, планується посилення відповідальності суб’єктів містобудування за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Нарешті, законопроєктом встановлюються особливості проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно без участі державного реєстратора, яка може проводитись лише на підставі:

 • заяви про державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна, поданої у складі заяви про державну реєстрацію прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, будівництво якого здійснювалось на підставі будівельного паспорта;
 • інформації електронної системи про державну реєстрацію завершення підготовчих робіт з демонтажу (знесення) об’єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди) – у разі якщо у Державному реєстрі прав та Реєстрі будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва містяться відомості про ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта.
Поділитися