Прес-центр

Екологія
19 листопада 2020, 06:02
У Донецькій області було упереджено будівництво цеху з переробки побічних продуктів тваринного походження без дотримання природоохоронних норм

До Адвокатського об’єднання «Екобезпека» звернулись жителі міст Родинське та Покровськ, а також громадські організації природоохоронного характеру з приводу діяльності агропромислового комплексу, виробнича діяльність якого в літній період створює небезпечні умови для життя і здоров’я людей через нестерпний запах аміаку та забруднення атмосферного повітря.

Встановлено, що у 2019 році підприємство повідомило про плановану діяльність з метою реконструкції м’ясокомбінату у с. Рівне Донецької області для будівництва цеху технічних фабрикатів в межах відведеної земельної ділянки.

Адвокатським об'єднанням "Екобезпека" в інтересах жителів міст Родинське та Покровськ і громадських організацій природоохоронного характеру подано пропозиції та зауваження до звіту з оцінки впливу на довкілля зазначеного підприємства.

За результатами процедури з оцінки впливу на довкілля та завдяки участі у громадських обговореннях, Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації відмовлено підприємству у наданні висновку з оцінки впливу на довкілля через неможливість оцінити вплив на довкілля з даних зазначених у звіті.

Так, уповноважений територіальний орган при прийняті рішення взяв до уваги пропозиції та зауваження, подані Адвокатським об’єднанням "Екобезпека", зокрема суб’єкту господарювання вказано на необхідність:

  • детальнішого вивчення впливу господарської діяльності на стан атмосферного повітря;

  • встановлення сучасних очисних систем фільтрації викидів забруднюючих речовин, хімічної дезодорації виробничих викидів з усіх джерел викидів з метою недопущення у подальшому негативного впливу виробничої діяльності підприємства на стан атмосферного повітря поблизу м. Родинське та м. Покровськ Донецької області;

  • визначення санітарно-захисної зони у відповідності до вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 173, та з врахуванням вже наявних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємства.

Слід зазначити, що саме активна, принципова позиція громади міст Родинське та Покровськ у поєднанні з кваліфікованим юридичним супроводом Адвокатського об’єднання «Екобезпека», дали можливість громадськості реалізувати на практиці положення Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та упередити будівництво цеху з переробки побічних продуктів тваринного походження без дотримання природоохоронного законодавства.

Поділитися