Прес-центр

Буква закону
04 серпня 2020, 13:15
Розширення повноважень Державної податкової служби України

Постанова №643 Кабінету міністрів від 27 липня 2020 року затверджує зміни до Положення про Державну податкову службу України (ДПС). Новації стосуються наступних моментів:

 • самопредставництва служби;
 • розширення її прав;
 • внутрішнього розподілу повноважень;
 • контролю за виробництвом та обігом речовин, які використовуються у виробництві електронних сигарет.

Які саме зміни відбулися в окремих пунктах Положення про ДПС?

Стосовно самопредставництва Державної податкової служби. Пункт 5 Положення наразі доповнено підпунктом 15, який містить наступну інформацію: Для організації своєї діяльності ДПС "забезпечує самопредставництво у судах через Головну ДПС, а також без окремого доручення Голови ДПС через його заступників та державних службовців самостійних структурних підрозділів апарату ДПС відповідно до положень про такі підрозділи, які забезпечують самопредставництво інтересів ДПС у судах без окремого доручення Голови ДПС".

Пункт 6 Положення про Державну податкову службу доповнено наступним:

 • засоби зв'язку, що належать платникам податків, можуть використовуватися у службових цілях з дозволу їх самих або їх посадових осіб;
 • податковий керуючий під час фотозйомки, відеозапису та виконання інших повноважень, визначених Податковим кодексом України, може залучати до роботи експертів та фахівців;
 • письмові пояснення від посадових осіб з питань, що стосуються предмета перевірки, можуть бути отримані ДПС під час проведення перевірки та розгляду її результатів;
 • роботодавець та його працівники або особи, які працюють без документального оформлення, мають давати пояснення органам ДПС під час проведення перевірки стану дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (зокрема без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню;
 • платники податків, Національний банк та його установи мають безоплатно передавати ДПС необхідні відомості про суми доходів, виплачених фізичним особам, та утриманих з них податків, зборів, платежів для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;
 • органи, уповноважені проводити державну реєстрацію суб’єктів, видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, мають передавати ДПС інформацію щодо державної реєстрації та видачі ліцензій суб’єктам господарської діяльності;
 • органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, мають передавати ДПС дані щодо громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього;
 • органи державної реєстрації актів цивільного стану, мають передавати ДПС дані про фізичних осіб, які померли;
 • також ДПС має змогу одержувати безоплатно дані, які необхідні для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, що пов'язані з оподаткуванням;
 • органи статистики мають безоплатно передавати інформацію ДПС, необхідну для використання під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;
 • своєю чергою ДПС має надавати дані з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та реєстру страхувальників Пенсійному фонду України, органам державної влади та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • органи, що забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів) також мають передавати ДПС дані, які необхідні для здійснення повноважень контролюючими органами стосовно забезпечення погашення податкового боргу платника податків, у встановленому законом порядку.

Що стосується внутрішнього розподілу повноважень. Згідно з Положенням, Голова, який очолює Державну податкову службу, призначається на посаду та звільняється з неї Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. До цього у пункті 10 було вказано, що призначення та звільненні Голови відбувається також за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Голова ДПС має затверджувати положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДПС, призначати на посаду та звільняти (погоджуючи з Міністром фінансів) їх керівників, а також заступників. Також Голова укладає та розриває з державними службовцями ДПС контракти про проходження державної служби, як передбачено Кабміном України.

Положення виключено пункт 49 щодо забезпечення ДПС у своєму апараті та територіальних органах безпеки діяльності державних службовців та інших працівників від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків.

Також виключено пункт 81 щодо проведення ДПС перевірки вірогідності відомостей, зазначених у п. 2 ч. 5 Закону "Про очищення влади".

Пункт 27 Положення уточнює, що ДПС ліцензує діяльність суб’єктів господарювання з виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, з оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та контроль за таким виробництвом. Тобто ДПС має запобігти та виявити порушення у виробництві та обігу речовин, що використовуються в електронних сигаретах.

Інші доповнення до пунктів Положення стосуються того, що ДПС має:

 • інформувати органи місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;
 • здійснювати контроль за своєчасним, вірогідним та повним нарахуванням і сплатою частини чистого прибутку до бюджету підприємствами, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та/або комунальна власність;
 • подавати органам місцевого самоврядування звіти, у тому числі щодо платників податків — юридичних осіб.
Поділитися