Прес-центр

Огляд законодавства
17 червня 2021, 06:00
Прийнято закон про запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету

На засіданні 15 червня 2021 року Верховна Рада України підтримала відповідний законопроєкт №5153 від 25 лютого 2021 року.

Новий закон передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та проведення в Україні одноразового (спеціального) добровільного декларування з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Згідно з документом, одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи були одержані (набуті) такою фізичною особою коштом:

  • доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки та збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
  • та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

Слід зауважити, що скористатись одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть наступні категорії:

  • фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи;
  • фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об'єктів декларування або на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (придбані) об'єкти декларування.

Тоді як не можуть скористатись одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням наступні категорії:

  • фізичні особи, які станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами та при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлена опіка/піклування;
  • фізичні особи, які за будь-який період, починаючи з 1 січня 2010 року, виконують або виконували в Україні публічні функції, передбачені пунктом 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
  • фізичні особи, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом тридцяти календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Цікавим є те, що новий закон передбачає наступні державні гарантії:

  • звільнення в разі сплати в повному обсязі суми збору від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства та від обов’язку нарахування та сплати податків і зборів щодо доходів, які стали джерелом отримання (придбання) активів;
  • нерозголошення відповідними державними органами та їх посадовими особами відомостей в деклараціях;
  • заборону, крім визначених законом випадків, на використання відомостей, що містяться в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, в розслідуваннях і/або перевірках щодо декларанта, а також як докази в кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та адміністративних справах (у межах складу і вартості активів, зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації як база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування).
Поділитися