Прес-центр

Буква закону
28 вересня 2021, 06:00
Представлено нові зразки складання схематичного зображення структури власності

Міністерство фінансів України оприлюднило інтерактивні матеріали зі схематичними прикладами зображення різних форм та змісту структури власності відповідно до Положення про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом від 19.03.2021 № 163. Докладніше ознайомитись зі зразками можна на офіційному вебпорталі за посиланням.

Згідно з Положенням, структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка зображує всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють нею самостійно чи спільно з іншими особами, або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

Слід зауважити, що зазначений документ розроблено відповідно до Закону України від 15.05.2003 № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755) та Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361).

Згідно положень, наведених у даних Законах, в інтерактивних матеріалах використовуються наступні терміни:

  • кінцевий бенефіціарний власник (далі – КБВ) для юридичних осіб є будь-якою фізичною особою, яка здійснює вирішальний вплив на її діяльність, у тому числі через ланцюг контролю/володіння (п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону № 361);
  • структура власності є документально підтвердженою системою взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів та інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх КБВ та відносини контролю між ними, або відсутність КБВ (п. 58 ч. 1 ст. 1 Закону № 361).

Крім того, ознаки здійснення прямого/непрямого вирішального впливу наведені у п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону № 361:

  1. Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
  2. Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення. Крім того, такими ознаками є здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування та розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності, незалежно від формального володіння.

Слід зауважити, безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи не є обов’язковою умовою, яка дає змогу визначити належність фізичної особи до кінцевих бенефіціарних власників.

Таким чином, КБВ може бути фізична особа, яка не володіє часткою у розмірі 25% (або більше) статутного (складеного) капіталу компанії, але яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії у спосіб, визначений вищезазначеною нормою Закону № 361.

Отже, визначення наявності непрямого вирішального впливу у кожному конкретному випадку має здійснюватися з урахуванням особливостей створення та діяльності юридичної особи, її структури власності, взаємовідносин співвласників тощо. Разом з тим, визначення кінцевого бенефіціарного власника є специфічним для кожної юридичної особи та залежить від конкретної ситуації, особливостей механізмів володіння і контролю в окремих правових системах та відповідних фактичних обставин.

Поділитися