Прес-центр

Наш результат
30 червня 2021, 06:00
Понад 3 млн збитків відшкодовано завдяки професіоналізму та принциповості Криворізької південної окружної прокуратури, органів ДЕІ України за юридичного супроводу АО «Екобезпека»

Вперше за останні роки питання екологічної безпеки України визначено пріоритетним на державному рівні. Така важлива тенденція обумовлена високим рівнем ризиків для природних екосистем та здоров’я українців, адже в нашій країні спостерігається значне забруднення довкілля, спричинене багатьма факторами:

  • техногенне навантаження;
  • нераціональне використання природно-ресурсного потенціалу;
  • значні обсяги накопичених відходів;
  • загострення екологічних та техногенних проблем у районах, прилеглих до зони конфлікту на Донбасі;
  • недостатній рівень адаптаційних можливостей галузей економіки, систем життєзабезпечення до негативних процесів зміни клімату;
  • неналежний стан системи державного моніторингу навколишнього природного середовища.

Поміж великої кількості нагальних екологічних проблем в України, особливого резонансу набула екологічна ситуація Кривбасу.

Криворізький залізорудний басейн - найбільший в Україні басейн з покладами багатих залізних руд та головний гірничовидобувний центр країни. Цей унікальний регіон, внаслідок тривалого та інтенсивного видобутку залізних руд та їх переробки, зазнає величезного техногенного навантаження практично на всі його природні складові.

Передусім страждає атмосферне повітря, адже обсяги викидів шкідливих речовин від підприємств становлять понад 40 % від обсягу всіх викидів у Дніпропетровській області.

Також, під негативним впливом знаходяться підземні та поверхневі води, оскільки щороку з надр на поверхню відкачують до 20 млн м3 шахтної та кар’єрної води, яка насичена забруднюючими речовинами.

Частина цієї води використовується на підприємствах, а частина надходить у ставок-накопичувач балки Свистунова. Звідти, своєю чергою, згідно з окремим розпорядженням Кабінету Міністрів України, щорічно в міжвегетаційний період вода скидається в річку Інгулець (до 12 млн м3), а потім використовується для водопостачання Кривого Рогу та зрошення угідь.

Річка Інгулець протікає через Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську області та впадає у Дніпро. Таким чином, від якості очищення скидів залежить як стан зазначених річок, так і стан найбільшої з річок України – Дніпра, яка є джерелом питного водопостачання для нашої країни.

У рамках надання правничої допомоги встановлено, що господарська діяльність з виконання послуг з відведення, акумуляції та скиду шахтної води гірничорудних підприємств підземного Кривбасу, зокрема шахтних вод, які надходять від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «КЗРК», ПРАТ «ЦГЗК», ПАТ «Суха Балка» та інших, здійснюється Державним підприємством «Кривбасшахтозакриття».

При цьому, ДП «Кривбасшахтозакриття» здійснює скид зворотних вод посилаючись виключно на розпорядження Кабінету Міністрів України, щоразу мотивуючи скид, ніби-то аварійною ситуацією, що може виникнути. Таким чином, процес відбувається за відсутності дозволу на спеціальне водокористування (ч. 9 ст. 44, ч. 1 ст. 70 Водного кодексу України), нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, індивідуального регламенту, погодженого з обласними, Київською чи Севастопольською міськими держадміністраціями, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Отже, діючи без дозволу, підприємство скидає забруднюючі речовини у річку Інгулець безконтрольно та в обсягах, які не врегульовані у встановленому законом порядку.

Поряд із тим, ДП «Кривбасшахтозакриття» систематично ігнорує вимоги органів державного нагляду (контролю) та не вживає заходів з метою поступового досягнення екологічного нормативу якості води, що унеможливлює забезпечення екологічної безпеки для здоров’я людей та збереження водних екосистем.

Так, у період з 09.12.2019 по 13.12.2019 Державною екологічною інспекцію України (далі – ДЕІ) проведено планову перевірку ДП «Кривбасшахтозакриття» щодо додержання зазначеним підприємством вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

За результатами перевірки складено акт №2/4-9, яким встановлено серед інших порушень, факт здійснення спеціального водокористування у частині скидання забруднюючих речовин з надлишками зворотних вод зі ставка-накопичувача балки Свистунова у річку Інгулець без документа дозвільного характеру – Дозволу на спеціальне водокористування.

Крім того, було складено припис № 2/4-7, в якому ДП «Кривбасшахтозакриття» зобов’язувався усунути встановлені в ході перевірки порушення.

Також, ДЕІ 14.01.2020 було проведено розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі у результаті порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів ДП «Кривбасшахтозакриття» у період з 28.01.2019 по 28.02.2019, який становить понад 3,1 млн гривень.

Однак, зважаючи на відсутність достатнього фінансування для сплати судового збору, ДЕІ була позбавлена можливості в судовому порядку відстояти інтереси держави та стягнути з ДП «Кривбасшахтозакриття» завдані збитки.

Враховуючи викладене, відповідно до наданих повноважень (ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру») Криворізька південна окружна прокуратура здійснила представництво в суді законних інтересів держави шляхом подання до Господарського суду Дніпропетровської області позовної заяви в інтересах держави в особі ДЕІ до ДП «Кривбасшахтозакриття» про відшкодування збитків, заподіяних державі.

Своєю чергою, враховуючи неукомплектованість кадрами органів ДЕІ, з метою недопущення уникнення відповідальності, відшкодування завданих державі збитків, представництво здійснено Адвокатським об’єднанням «Екобезпека».

Завдяки професіоналізму та принциповості позиції Криворізької південної окружної прокуратури, органів Державної екологічної інспекції України, які безпосередньою здійснювали заходи державного нагляду (контролю), у поєднанні з нашим кваліфікованим юридичним супроводом, суду доведено законність позовних вимог. 17.06.2021 рішенням Господарського суду Дніпропетровської області постановлено стягнути 3,1 млн гривень з ДП «Кривбасшахтозакриття» за спричинену довкіллю шкоду.

За рахунок цих коштів буде наповнено надходження до спеціальних фондів Державного бюджету України, обласного та місцевого рівня для забезпечення фінансування природоохоронних заходів.

Сподіваємось, що принциповість державних інституцій та підняття даного питання на рівні Президента України, все ж таки змусить ДП «Кривбасшахтозакриття» переглянути підхід до своєї господарської діяльності. Адже отримання цим підприємством дозвільних документів забезпечить не лише контрольованість здійснення скидів забруднюючих речовин в річку Інгулець та зменшить рівень її забруднення, а й знизить рівень мінералізації вод та, як наслідок, покращить екологічний стан регіону та забезпечить водопостачання і зрошення угідь водою належної якості.

Поділитися