Прес-центр

Буква закону
16 листопада 2021, 06:05
Ордер про надання правничої допомоги, згенерований онлайн, можна використовувати закордоном

Відповідні зміни були внесені до «Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги» (у новій редакції) рішенням Ради адвокатів України № 107 від 11 вересня 2021 року.

Даний документ визначає єдині для усіх адвокатів, адвокатських об’єднань та адвокатських бюро в Україні правила виготовлення, оформлення, зберігання та обліку ордерів про надання правничої (правової) допомоги, якими посвідчуються їхні повноваження у випадках та порядку, встановлених чинним законодавством.

У положенні зазначається, що за потреби адвокати можуть використовувати за межами нашої країни типову форму ордеру, викладену англійською мовою. Зразок відповідної англомовної версії ордеру можна побачити у «Додатку 2».

В ордері містяться наступні відомості:

 • серія, порядковий номер;
 • дата видання;
 • ПІБ або найменування особи, якій надається правова допомога;
 • посилання на договір про надання правової допомоги або доручення органу (установи), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, номер (за наявності) та дата цього документа;
 • назва органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до статті 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
 • ПІБ адвоката, який надає правничу допомогу на підставі ордера, номер та дата його свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а також найменування органу, який його видав; номер посвідчення адвоката України, ким та коли воно видане;
 • ким виданий ордер (назва організаційної форми): адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально (із зазначенням адреси робочого місця); адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (повне найменування та його місцеперебування);
 • адреса робочого місця адвоката, якщо вона відрізняється від адреси місцеперебування адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, яке видає ордер;
 • обмеження повноважень, якщо такі передбачені договором про надання правничої допомоги;
 • підпис адвоката, який видав ордер, у разі здійснення ним індивідуальної діяльності, або підпис адвоката, який надає правову допомогу у разі видання ордеру адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням;
 • підпис керівника адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, відтиск печатки (за наявності) у випадку, якщо ордер видається таким адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням;
 • двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на особисту сторінку адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України (далі – ЄРАУ).

Слід зауважити, що деякі з зазначених відомостей генеруються автоматично. Зокрема, йдеться про інформацію щодо серії, порядкового номера ордера; ПІБ адвоката та даних про його свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, а також посвідчення адвоката України, адресу робочого місця та відомості щодо обмеження повноважень, якщо такі передбачені договором про надання правничої допомоги. Усі інші вищезазначені відомості заповнюються адвокатом самостійно з метою збереження адвокатської таємниці.

Поділитися