Прес-центр

Екологія
16 травня 2023, 09:00
Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки

Відповідна постанова визначає перелік даних та процедуру ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки (далі – Реєстр СЕО), що передбачається Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» та є необхідним для подальшого виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, зокрема, імплементації Директиви № 2001/42/ЄС.

З текстом документа ви можете ознайомитись за посиланням.

Враховуючи, що в нинішній час у нашій країні немає єдиної інформаційної платформи, де були б доступні систематизовані та уніфіковані матеріали усіх стратегічних екологічних оцінок, які проводилися в Україні з часів запровадження законодавства про стратегічну екологічну оцінку, очікується, що новостворений Реєстр СЕО стане зручним інструментом для виконавців та потенційних споживачів такої інформації.

Відтак, Реєстр СЕО може стати важливим інструментом доступу до екологічної інформації та участі громадськості у прийнятті відповідних рішень, адже допоможе:

  • забезпечити систематизацію, відкритість та доступність інформації щодо СЕО;
  • підвищити прозорість відповідних процедур для зацікавлених осіб та потенційних інвесторів;
  • сприятиме кращій обізнаності та ширшому залученню громадськості до СЕО документів державного планування, їхньої розробки та затвердження.

Наразі цікавим є те, наскільки насправді зручним і доступним буде новостворений державний сервіс та чи допоможе він зробити екологічну інформацію більш відкритою для громадськості як це передбачено Орхуською конвенцією та іншими європейськими директивами.

Поділитися