Прес-центр

Екологія
01 червня 2021, 06:00
Діяльність вже другої норкової ферми в Україні призупинено рішенням суду завдяки консолідації зусиль громади та адвокатського об'єднання «Екобезпека»

У 2018 році до Адвокатського об’єднання «Екобезпека» звернулись представники громадськості – місцеві жителі села Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького району Київської області, які втратили довіру до державних інституцій та шукали способи захисту порушених прав на чисте і безпечне довкілля. Для цього вони намагались консолідувати зусилля громадських організацій та адвокатів.

Впродовж 8 років жителі села потерпали від негативного впливу діяльності норкової ферми ТОВ «Норкова ферма «Вікінг», яка створювала небезпечні умови для життя і здоров’я людей через нестерпний запах та забруднення атмосферного повітря.

У ході надання правової допомоги встановлено, що зазначене підприємство функціонує в порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища та санітарно-епідеміологічного законодавства.

За результатами лабораторних досліджень питної води, проведених ДУ «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» на замовлення Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області, встановлено, що питна вода не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до питної води для споживання людиною» за фізико-хімічними та мікробіологічним (коліформні бактерії та Е. coli) показниками та не придатна для споживання людиною.

Разом з тим, в діяльності норкової ферми встановлені перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі.

За результатами вимірювання масових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі найближчої до норкової ферми «Вікінг» житлової забудови, проведених Державною установою «Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва НАМНУ», виявлено, що вміст сірководню та метилмеркаптану у досліджуваних пробах повітря значно перевищують ГДК – 3, 3 та 26 разів упродовж двох років.

Загалом сірководень та метилмеркаптан – небезпечні для здоров’я людини гази (3 та 2 класу небезпеки), що погіршують загальний стан людини, вражають її нервову систему, можуть призвести до ряду захворювань і, навіть, смерті.

Також, відповідно до наукового висновку Інституту агроекології і природокористування НААНУ вбачається, що оцінкою стану атмосферного повітря на межі найближчої до зазначеного підприємства житлової забудови підтверджено негативний вплив його господарської діяльності.

Поряд із викладеним, встановлено, що норкова ферма «Вікінг» в порушення вимог Закон України «Про екологічну експертизу», який діяв на момент будівництва об’єкту, не отримала висновку державної екологічної експертизи до початку своєї діяльності.

У подальшому, з набранням чинності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», зазначене підприємство провадить діяльність з вирощування хутрових тварин – норок за відсутності висновку з оцінки впливу на довкілля, яка підлягає такій оцінці у відповідності до вимог п. 2 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Відповідно до вимог частин 4, 6 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. За таких обставин, у вересні 2019 року у відповідності до вимог ст. 16 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Громадською організацією «Стоп корупції» в інтересах місцевих жителів – членів організації подано адміністративний позов до Окружного адміністративного суду міста Києва до Державної екологічної інспекції Столичного округу, ТОВ «Норкова ферма «Вікінг» про визнання бездіяльності Державної екологічної інспекції Столичного округу протиправної та тимчасове зупинення діяльності зазначеної норкової ферми.

За результатами розгляду справи, 27 травня 2021 року представляючи інтереси місцевих жителів нами виборено перемогу – рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва позов задоволено, та:

  • тимчасово зупинено діяльність підприємства в частині будь-якого використання норкової ферми до моменту отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Слід зазначити, що саме активна, принципова позиція громади села Велика Каратуль у поєднанні з кваліфікованим юридичним супроводом Адвокатського об’єднання «Екобезпека» та співпраця з передовими науковими установами – Державною установою «Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва НАМНУ», Інститутом агроекології і природокористування НААНУ, дали можливість громадськості реалізувати на практиці положення Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та зупинити діяльність підприємства, яке системно порушує вимоги законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Нажаль, слід зауважити, що в рамках надання правової допомоги встановлено, що такі випадки не є поодинокими. В той час коли світ відмовляється від норкових господарств, в Україні їх чисельність лише зростає, у тому числі за рахунок європейських виробників хутра.

Основними проблемами в діяльності звірівницьких ферм є наступне:

  • розміщення тваринницьких, звірівницьких комплексів із порушенням санітарно-захисної зони, в безпосередній близькості до домоволодінь;
  • не дотримання проєктних показників;
  • мінімізація витрат на устаткування, пристрої, які зменшують негативний вплив на людей та довкілля.

Крім того, сталою є практика провадження діяльності норкових ферм за відсутності дозвільних документів, зокрема, висновку з оцінки впливу на довкілля (екологічної експертизи), висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря або з порушенням їх умов тощо.

Звичайно, попереду ще швидше за все апеляція, однак ми та громада налаштовані рішуче, тому що за нами правда і закон.

Поділитися