Прес-центр

Буква закону
28 жовтня 2021, 06:05
Чи має право фоп на загальній системі оподаткування використовувати для власних потреб кошти з поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності?

Згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV зі змінами та доповненнями, підприємницькою діяльністю називається самостійна, ініціативна, систематична та на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) задля досягнення економічних та соціальних результатів і одержання прибутку.

За інформацією Головного управління Державної податкової служби в Одеській області, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування може вільно використовувати кошти з поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб за умови сплати усіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством з огляду на наступне.

Відповідно до абз. I п. 5 р. I «Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 (у редакції Правління НБУ від 01.04.2019 № 56) (далі – Інструкція), встановлюється наступне.

Клієнти мають право відкривати рахунки у будь-яких банках України за власним вибором для забезпечення наступних потреб:

  • підприємницька діяльність;
  • господарська діяльність;
  • інвестиційна діяльність;
  • професійна діяльність;
  • діяльність, яка не пов’язана з підприємницькою;
  • забезпечення власних потреб.

Поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності ФОП відкривається банком на підставі її заяви про відкриття такого рахунку (згідно з додатком 2 до Інструкції), підписаної безпосередньою фізичною особою – підприємцем або її представником (згідно з абз. II п. 40 розд. III Інструкції).

Слід зауважити, що згідно з абз. II п. 14 розд. I Інструкції, забороняється використання поточних рахунків ФОП, відкритих для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Тоді як відповідно до ст. 44 Господарського кодексу України, підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, який залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Поділитися