ПРАКТИКИ

ПРАКТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА НА ЧИСТЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ДОВКІЛЛЯ

Юридичний супровід підприємств під час здійснення планованої діяльності та впровадження проектів, спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку:

 • правовий аудит планованої діяльності або діяльності, що здійснюється;
 • підготовка аналітичної інформації щодо необхідних дій, оформлення документів, у т. ч. дозвільного характеру, для запровадження діяльності;
 • юридичний супровід оформлення дозвільних документів (ліцензій, дозволів на користування надрами, спецводокористування, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, містобудівної документації тощо, висновку з оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки та інше);
 • представництво інтересів суб’єктів господарювання у відносинах із органами державної влади та контролюючими органами;
 • надання консультативно-правової допомоги при проведенні перевірок органами державного нагляду (контролю);
 • оскарження дій та бездіяльності посадових осіб органів державного нагляду (контролю), органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • захист порушених прав під час здійснення перевірок контролюючими органами;
 • представництво інтересів у судах;
 • захист від проявів «екорейдерства»;
 • розробка стратегій подальших дій з метою мінімізації негативних наслідків для довкілля, фінансових втрат для бізнесу та недопущення накладення штрафних санкцій, які можуть бути застосовані органами державної влади.

Забезпечення екологічної безпеки:

 • організація громадського контролю за виконанням екологічного та санітарно-епідеміологічного законодавства; 
 • моніторинг діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог екологічного та санітарно-епідеміологічного законодавства;
 • збирання, опрацювання та узагальнення інформації з питань, які набули суспільного резонансу щодо порушення екологічної безпеки та прав на безпечне життя і довкілля; 
 • проведення заходів, спрямованих на припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, життю і здоров’ю населення; 
 • залучення до роботи громадських, експертних і наукових організацій; 
 • взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування та контролюючими органами, в т. ч. у проведенні контрольних заходів з метою встановлення порушень вимог законодавства.

Захист прав на безпечне життя і довкілля: 

 • надання консультацій у сфері екологічного, санітарно-епідеміологічного законодавства щодо порушення прав на безпечні умови життя, здоров’я та довкілля; 
 • збір доказів відповідно до вимог цивільного, адміністративного, господарського судочинства та кримінального процесуального законодавства; 
 • підготовка та подання заяв, скарг, запитів, звернень, заперечень з питань екологічного та санітарно-епідеміологічного законодавства, а також підготовка процесуальних документів необхідних для захисту життя й здоров’я людей та довкілля;
 • представництво інтересів в адміністративних, господарських судах та судах загальної юрисдикції усіх інстанцій, а також потерпілих у кримінальних провадженнях за фактом вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля, життя та здоров'я людей; 
 • претензійно-позовна робота з питань припинення діяльності, що завдає або у подальшому може завдати загрози навколишньому природному середовищу, життю і здоров’ю людей, відшкодування громадянам моральної та матеріальної шкоди, яка завдана внаслідок порушення екологічного, санітарно-епідеміологічного законодавства.
КЕРІВНИК ПРАКТИКИ
Проданик Іван Васильович
Партнер, керівник практики, к.ю.н.
Детальніше
НАПИШІТЬ НАМ, ЯКЩО У ВАС ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ